Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

Regulamin

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

 1. Sklep internetowy Katolicki Klub Pielgrzym (zwany dalej Sklepem) działa pod adresem: www.pielgrzym24.pl i jest prowadzony przez firmę NOVUM AG Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich (47-100), przy ul. Bolesława Chrobrego 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000614973 posiadającą numer REGON 364294063  oraz numer NIP 756-19-78-758.
 2. Sklep sprzedaje towary na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet. Prezentowane na stronie www.pielgrzym24.pl ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
 3. Kontakt w sprawie zamówień możliwy jest przy użyciu adresu e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu +48 530 795 039


Rozdział 2. Realizacja zamówienia.

 1. Zamówienia są przyjmowane przy użyciu formularza zamówienia na stronie Sklepu, a także przez użyciu adresu e-mail: [email protected] Kupujący zobowiązany jest przy tym podać dane niezbędne do realizacji zamówienia i nadania przesyłki.
 2. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na trwałym nośniku informacji (format pdf) niniejszy Regulamin oraz wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy wraz z wzorem odstąpienia od umowy.
 3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przy odbiorze: należność pobiera kurier;
  • przedpłata za pomocą przelewu bankowego, bądź przy pomocy e-płatności przez system PayU S.A. bezpośrednio przy składaniu zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia następuje
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem lub przy użyciu serwisu PayU – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu;
  • w przypadku zamówień płatnych gotówką przy odbiorze – po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;
 5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i wedle swojego wyboru może podjąć decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Zmienione w ten sposób zamówienie zostanie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej Sklepu i przyjęte do realizacji po potwierdzeniu e-mailowym przez Kupującego. NOVUM AG Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 2, 47-100 Strzelce Opolskie, email: [email protected].
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Towary w dziale "promocje" z zaznaczonym powodem obniżonej ceny w opisie produktu (np. wada produkcyjna) podlegają reklamacji na zasadach ogólnych z wyłączeniem reklamacji dotyczących wyszczególnionej wady.
 7. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu, bądź zrezygnować z niego w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt mailowy ze Sklepem pod adresem: [email protected] Po realizacji wysyłki Kupującemu w tym zakresie służą uprawnienia z zakresu ochrony praw konsumenckich, wskazanych w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przy pomocy firmy kurierskiej. Koszty dostawy są doliczane do całości zamówienia i przedstawiane w osobnej pozycji. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 300 zł koszty dostawy pokrywa Sklep.
 10. Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia lub zaksięgowania płatności. Sklep zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad.
 11. Ulotki bądź katalogi załączone do przesyłek nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów oraz nie odzwierciedlają stanów magazynowych Sklepu. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


Rozdział 3. Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący może zrezygnować z towaru nabytego w Sklepie (odstąpić od zawartej umowy sprzedaży) bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki (wydania towaru). W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący powinien poinformować Sklep o swoje decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przez wysłanie pisma pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może też skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu).
 2. Zwracany towar należy odsyłać pod adres sklepu NOVUM AG Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 2, 47-100 Strzelce Opolskie. Kupujący proszony jest o dołączenie dowodu zakupu do odsyłanego towaru.
 3. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sklep zwraca wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (w przypadku, gdy pokrywał je Kupujący tj. przy zamówieniach do 300,00 złotych włącznie). Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu. Jeżeli jednak w terminie tym towar nie został zwrócony lub Kupujący nie dostarczył dowodu odesłania, Sklep może do tego czasu wstrzymać się ze zwrotem płatności.
 4. Sklep dokona zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego przy zakupie (w przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayU S.A. zwrot następuje przelewem), chyba że - w przypadku płatności przy odbiorze – Kupujący wyrazi zgodę na przelew na rachunek bankowy podany przez Kupujący (nie ponosi w tym przypadku żadnych dodatkowych kosztów). Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar przez odesłanie na adres Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.


Rozdział 4. Gwarancja.

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są dwuletnią gwarancją. Obowiązki Gwaranta oraz uprawnienia Kupującego w ramach gwarancji określa Oświadczenie Gwarancyjne zamieszczone na stronie internetowej Sklepu.


Rozdział 5. Rękojmia za wady towaru.

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep bądź Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. NOVUM AG Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 2, 47-100 Strzelce Opolskie, email: [email protected].
 2. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli Kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 5. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu dwóch lat od wydania rzeczy.
 7. W terminach określonych w ust. 6 powyżej Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć reklamowany produkt wraz z dokładnym opisem reklamowanej wady (formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie internetowej Sklepu) oraz dowodem zakupu na adres Sklepu: NOVUM AG Sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 2, 47-100 Strzelce Opolskie po uprzednim powiadomieniu o tym biura NOVUM AG Sp. z o. o.  na adres: [email protected]
 9. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru ponosi Sklep.
 10. Towar reklamowany powinien być czysty i odpowiadać warunkom higienicznym.
  W przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. NOVUM AG Sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 2, 47-100 Strzelce Opolskie, email: [email protected]
 12. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sklepu o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Sklep wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.


Rozdział 6. Przepisy końcowe.

 1. Strony umowy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak np. alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), określone m. in w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) – w drodze mediacji, arbitrażu bądź w postępowaniu przed sądem polubownym, a w przyszłości (od 9 stycznia 2016 r.) również z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
 2. Zapraszamy do korzystania ze stron Pomocy, gdzie zostały zamieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Kupujących pytania.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.pielgrzym24.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu www.pielgrzym24.pl użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy NOVUM AG Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 2, 47-100 Strzelce Opolskie. Korzystanie ze sklepu www.pielgrzym24.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Warunki powyższe stają się aktualne z dniem 25 grudnia 2014 r.
Witryna stworzona na platformie